Invoerinformatie

Algemeen
- Alle informatie wordt terug gerekend naar milliliter of gram
- Een druppel is 0,05 ml, tenzij anders aangegeven
- Een eetlepel is 8 gram, tenzij anders aangegeven

Pagina producent/importeur
Bij voorkeur een Nederlandse website met meer productinformatie, beheert door een producent, importeur of verkooppunt met exclusieve verkooprechten voor Nederland. Indien geen Nederlandse website beschikbaar dan linken naar een engelse of duitse website.

Soort product
De vorm waarin het product verkrijgbaar is.

Info producent
Een betaald tekstvak waarin een producent zelf extra informatie kan geven bij het product en in een vergelijking. Dit is vrij in te vullen met informatie om belangrijke informatie mee te geven aan een bezoeker in een vergelijking. Vraag hierover meer informatie aan

Werkt ondersteunend op/bij
Toepassing

Dit zijn de hoofdcategoriën waarin de producten zijn ingedeeld. Hierbij wordt gedefinieerd vanuit het probleem/de aandoening.


Aandoening
Een aandoening is altijd gekoppeld aan een toepassing. De producten worden ingedeeld in de categorie waar het product in de basis voor is gemaakt, bijkomende voordelen worden niet genoemd. Indien noodzakelijk wordt een product in meerdere categoriën geplaatst.

Prijzen en verpakkingen
Prijzen worden per verpakking aangegeven. Bij een berekening van de kosten per dag kan een gewenste verpakking geselecteerd worden.

Extra doseringsinformatie
Alle informatie die niet in de berekening weergegeven kan worden, maar wel relevant is voor het gebruik wordt hier geplaatst. Alle afwijkingen op de onderhoudsdosering wordt hier vermeld. Indien meerdere toedieningsmogelijkheden zijn, dan worden deze hier benoemd. Ook aanvangstdoseringen worden hier benoemd en voorgerekend.

Manier van voeren
Informatie hoe het supplement toegediend moet worden.

Gebruik
Informatie wanneer en hoe vaak dit supplement toediend wordt.

Paard
Onderhoudsdosering van een paard op basis van 600 kg. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het gemiddelde van het advies dat een fabrikant aangeeft. Aanvangstdoseringen worden hierin niet meegenomen, deze worden vermeld bij extra doseringsinformatie.

Pony
Onderhoudsdosering van een pony op basis van 400 kg. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het gemiddelden van het advies dat de fabrikant aangeeft. Als er geen aparte vermelding voor pony's wordt gegeven door de fabrikant dan is dezelfde dosering aangehouden als de dosering voor paarden. Indien er een algemeen advies geldt voor paarden en pony's dan wordt het minimum bij pony's aangegeven en het maximum bij paarden.

Tijd minimaal
Het minimum aantal dagen dat het supplement gegeven moet worden. Indien dit beschikbaar is dan kunnen ook de kosten van een behandeling berekend worden. Indien het supplement geen minimum aantal dagen gegeven moet worden, dan wordt hier 0 dagen aangegeven.

Kosten per behandeling
Indien een product een minimum aantal dagen gevoerd moet worden dan worden ook de kosten van de behandeling berekend.

Waarschuwingen
Informatie over eventuele gevaren van het product of zaken waarop gelet moet worden bij het toedienen of bewaren van het supplement. 

Dopingrisico
Indien een fabrikant uitspraak doet over het risico van doping dan vermelden. Indien geen informatie gegeven wordt staat onbekend aangegeven.

GMP
Indien het product onder GMP kwaliteitseisen is geproduceerd wordt dat hier aangegeven. Indien hier niet direct informatie over beschikbaar is dan staat hier onbekend.