HOOIFABEL: Groen hooi is beter dan bruin hooi
Bruin hooi wordt als onaantrekkenlijk ervaren en groen hooi lijkt frisser en beter, maar is groen hooi ook daadwerkelijk beter en gezonder voor jouw  viervoeter dan bruin hooi?

Hooi dat laat wordt geoogst of verkeerd is behandeld verliest zijn groene kleur. Bijvoorbeeld als het hooi niet voldoende droog was tijdens het oogsten of als het hooi te lang om het land heeft gelegen, dan verliest het hooi zijn kleur door de zon. Groen hooi lijkt deze processen niet ondergaan te hebben, waardoor de kans groter lijkt dat de kwaliteit beter is.

Hoewel het lijkt alsof er iets voor te zeggen is dat groen hooi beter lijkt dan bruin hooi is een ruwvoeranalyse de enige manier om hierover uitsluitsel te krijgen. Er zijn geen kwaliteitsfactoren van invloed op de kleur of andersom. Om deze reden is kleur geen betrouwbare factor om de kwaliteit van hooi te beoordelen.

Lees meer:
Alles over ruwvoer
HOOIFABEL: Hooi veroorzaakt een hooibuik
HOOIFABEL: Tweede snede is altijd de beste

Naar het fabels en feiten archief | Naar de home pagina