Magnesium suppletie zin of onzin
door ir. Olga Dansen.
De wetenschap heeft ons geleerd dat magnesium belangrijk is voor het goed functioneren van het lichaam. Maar betekent dit dat we magnesium aan elk paardenrantsoen moeten toevoegen om er zeker van te zijn dat ze voldoende binnenkrijgen?

In 2007 heeft onderzoek van de GD uitgewezen dat veel paarden leiden aan een magnesiumtekort. De onderzoeken waren gebaseerd op magnesiumwaardes in het bloed van zowel zieke als gezonde paarden. Van de zieke paarden had 55% een magnesiumtekort. Daarnaast bleek 22-23% van de gezonde paarden een tekort aan magnesium te hebben. De magnesium alarmbellen gingen rinkelen. Maar was dit wel terecht?

Het magnesiumgehalte in het bloed daalt meteen wanneer een paard minder eet. Over het algemeen eten zieke paarden slecht, waardoor het magnesiumtekort verklaard kan worden door een lagere voeropname en niet door een te laag gehalte in het rantsoen. Anderzijds kan een tekort aan magnesium worden aangevuld door reserves elders uit het lichaam. Hierdoor is het mogelijk dat in het bloed geen magnesiumtekort wordt gemeten. Het gehalte aan magnesium in het bloed is dus erg variabel en is daardoor nauwelijks geschikt als graadmeter voor de magnesiumvoorziening van het paard.

Een rantsoenberekening kan uitsluitsel geven of het rantsoen voldoende magnesium bevat. Het is hierbij wel noodzakelijk dat het gevoerde ruwvoer is geanalyseerd en niet wordt gerekend met tabelwaardes. Daarnaast is de verhouding tussen magnesium en calcium in het krachtvoer van belang. Een overmaat aan calcium verdringt de opname van magnesium. De juiste verhouding calcium/magnesium in krachtvoer is 2-3 : 1.

In Amerika is recent (2011) een literatuurstudie uitgevoerd over magnesiumtekorten bij paarden. Volgens Allison J. Stewart, BVSc (Hons), universitair hoofddocent van de paarden interne geneeskunde in Auburn, komen magnesiumtekorten bij paarden zelden voor als zij voldoende gras, hooi en granen in het rantsoen hebben. "Echter in zeldzame gevallen kunnen er problemen ontstaan als lacterende merries langere tijd aan magnesiumtekort leiden", meent Stewart.

Tijdens een themabijeenkomst over de mineralen- en sporenelementenvoorziening van paarden, georganiseerd op 26 september 2012 door het PDV (Productschap Diervoeder), werd ook aandacht besteed aan de magnesiumvoorziening. In de praktijk blijkt magnesiumtekort bij paarden zelden voor te komen. Wanneer het ruwvoer een laag gehalte aan magnesium heeft, wordt dit veelal aangevuld door het gehalte aan magnesium in het krachtvoer.

Magnesium supplementatie kan voor diverse paarden zeer waardevol zijn. Bijvoorbeeld bij gespannen, nerveuze of jonge paarden en paarden die uitsluitend ruwvoer krijgen. Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat extra magnesium een kalmerende werking heeft op nerveuze paarden. Een teveel aan magnesium bij paarden is zeldzaam, een overschot wordt via de urine afgevoerd. Ook hier geldt dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan.

Er zijn geruchten dat magnesium supplementatie kan worden gebruikt voor de behandeling van het Equine Metabool Syndroom en de verbetering van de gevoeligheid voor insuline, maar ook dit is nog niet wetenschappelijk bewezen.

Lees meer:
Column: Magnesium alarmbellen
Controleer elk jaar de gezondheid van jouw paard


Bronnen:
- De Haan K. Alarmfase magnesium ingeluid! De Hippische Ondernemer 2008; HO1:18-20
- Van den Top A.M., Blok M.C. en Everts H. Mineralen-, sporenelementen- en vitaminenbehoeften van paarden. CVB-Documentatierapport nr. 54, 2012.

Bekijk het 100 seconden dierenarts filmpje van Abouthorses over magnesiumtekort


 

Naar het fabels en feiten archief | Naar de home pagina